SylabUZ

Ekonomia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse publiczne i rynki finansowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie

Język angielski 1

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie

Język niemiecki 1

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Mikroekonomia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy ekonomii środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy marketingu Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy prawa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Ekonomika produkcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Fundusze strukturalne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie

Język angielski 2

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie

Język niemiecki 2

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Makroekonomia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Marketing personalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Matematyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Polityka regionalna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Promocja i reklama Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Rachunkowość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Ekonomia sektora publicznego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Gospodarka regionalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Informatyka w ekonomii Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Infrastrukturalne podstawy wzrostu gospodarczego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak

Język angielski 3

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie

Język niemiecki 3

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Nauka o organizacji Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Tak
Performance Management Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy finansów przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Rachunek kosztów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Socjologia zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Statystyka opisowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy logistyczne w gospodarowaniu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Team building Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Zarządzanie logistyczne w małym i średnim przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie projektami Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza fundamentalna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Badania rynkowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Badania zachowań konsumenta na rynku Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Ekologiczna ocena wyrobów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Ekonometria Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie

Język angielski 4

Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie

Język niemiecki 4

Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Podstawy controllingu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Polityka gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Polityka społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Procesy innowacyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (30/36) 2 Nie Nie
Rynek giełdowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Systemy innowacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Teorie podejmowania decyzji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza finansowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Analiza koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Analiza kursu walutowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Controlling międzynarodowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Controlling w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Komunikowanie się w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Lean management Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Lean manufacturing Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Metody sieciowe w zarządzaniu projektami Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Prognozowanie gospodarcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Teoria gier w ekonomii Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomika integracji europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Prawo własności intelektualnej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/54) 15 Nie Nie