SylabUZ

Fizyka i Astronomia
trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład I-A - Fale grawitacyjne Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II-F - Elementy optyki kwantowej Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład I-A - Nieliniowe układy dynamiczne w fizyce i astronomii Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład I-F - Kwantowe procesy nieodwracalne: procesy rozpadu Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II-A - Elektrodynamika w astrofizyce Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II-F - Metody spektroskopowe w fizyce ciała stałego Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład III-A Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-A - Teoria chaosu Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-F Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-F - Liniowe i nieliniowe zjawiska falowe Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
JĘZYK ANGIELSKI -- sprawdzenie znajomości fachowego słownictwa w mowie i piśmie Ćwiczenia (0/-) 1 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład III-A Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-A - Fizyka gwiazd relatywistycznych Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-F Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład III-F - Procesy stochastyczne w zastosowaniach Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
FILOZOFIA - egzamin doktorski, dyscyplina dodatkowa Egzamin (0/-) 3 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
JĘZYK ANGIELSKI - egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego Egzamin (0/-) 3 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
DYSCYPLINA PODSTAWOWA - egzamin doktorski Egzamin (0/-) 4 Tak Nie
Rozprawa doktorska Ćwiczenia (0/-) 10 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie