SylabUZ

Logistyka
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia techniki Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Język angielski I Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Język niemiecki I Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Koncepcje zarządzania w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka odzysku Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka produkcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Marketing usług logistycznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Międzynarodowe rynki siły roboczej Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Polityka transportowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Prawo cywilne Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Proseminarium Proseminarium (60/45) 4 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Teorie rynku i konkurencji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza efektywności sieci Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Analiza rynku międzynarodowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Bezpieczeństwo w logistyce Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
E-commerce w logistyce Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ekonomia międzynarodowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
E-logistyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Infrastruktura logistyczna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Język angielski II Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Język niemiecki II Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Kapitał relacyjny w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Logistyka miejska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Negocjacje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (60/45) 4 Nie Nie
Smart logistics Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Systemy innowacji Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Specj.-Logistyka w biznesie
Logistyka zwrotów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Ekonomia przedsiębiorstwa Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Modelowanie procesów logistycznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Rynek usług TSL Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-International Logistics
Design of logistics processes Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Monographic lecture: International trade Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Menedżer ds. logistyki
Kierowanie zespołami ludzkimi Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Współczesny menedżer Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (60/45) 8 Nie Nie
Wykład monograficzny: Jakość życia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Specj.-Logistyka w biznesie
Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Transport i spedycja Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Analiza rynku TSL Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przepływy procesów logistycznych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specj.-International Logistics
Logistics and Supply Chain Management Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Process flow Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
TSL service market Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Menedżer ds. logistyki
Decyzje menedżerskie w logistyce Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie