SylabUZ

Ochrona środowiska
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikacja naukowa/ Metody upowszechniania wiedzy o środowisku Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Nanobiotechnologia Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium 1 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyczne metody identyfikacji związków organicznych/ Metody analizy teoretycznej w biologii molekularnej Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Mikorobioanalityka/ Nanoukłady w diagnostyce biomedycznej Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Praktyka 1 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 2 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biology of nature conservation Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/ Synantropizacja i urbanizacja kręgowców Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium 3 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Akarologia środowiskowa Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka 2 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 4 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kierunki zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium 5 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Środowiskowy stres oksydacyjny/ Fizjologiczne reakcje organizmu na zanieczyszczenie środowiska Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Entomologia środowiskowa/ Owady krajobrazu rolniczego Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka 3 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 6 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 7 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 8 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie