SylabUZ

Filologia / Filologia rosyjska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 15 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
ścieżka językoznawcza
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Teoria literatury Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 10 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Język rosyjski w turystyce Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
ścieżka językoznawcza
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Język rosyjski w biznesie Konwersatorium (60/-) 6 Tak Nie
ścieżka językoznawcza
Teksty i konteksty Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Teksty i konteksty Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Teksty i konteksty Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Teksty i konteksty Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawniczo-ekonomiczny język rosyjski Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Człowiek we współczesnym świecie w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sztuka kulinarna w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego

Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zagrożenia współczesnego świata w leksyce rosyjskojęzycznej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zdrowy tryb życia w leksyce rosyjskojęzycznej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku kształcenia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot społeczny

Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie

Seminarium magisterskie IV

Seminarium (30/-) 11 Nie Nie
spec. Biznes i turystyka
Korespondencja handlowa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do tłumaczeń przysięgłych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie