SylabUZ

Management and Production Engineering
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Business Prognossis and Symulation Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
CAD/CAM Wykład (15/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Decision Support Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Design for manufacturing Wykład (15/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Design ITC infrastructure Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Integrated Management Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Tak Nie
Internet technologies in logistics Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Logistic of manufacturing enterprises Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Methods and techniques of production management Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Network methods in production management Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Object-oriented programming Wykład (15/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Operations management Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Organization of Production Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Tak Nie
Project management and innovations Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Strategic Management Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Production and Service Management
Master thesis seminar I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Quality Engineering
Master thesis seminar I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Professional Foreign Language Skills Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Production and Service Management
Advanced CAD Modeling Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
CAE Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Cax techniques and tools in production engineering Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Examining working methods and time Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Master thesis seminar II Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Optimisation of production flow Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Technical systems Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Transition work Inne (90/-) 5 Nie Nie
Transport systems in production engineering Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Quality Engineering
Advanced CAD Modeling and Rapid Prototyping Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Tak
Advanced quality management techniques Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
B2B Marketing Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Tak
Cax techniques in production engineering Laboratorium (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Nie
Design of experiments Wykład (30/-), Projekt (45/-) 5 Tak Nie
Master thesis seminar II Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Modelling and simulation in production processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Tak
Modelling and simulation of production processes Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Producibility and product quality Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Tak
Quality control Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Tak
Transition work Inne (90/-) 5 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Production and Service Management
Design for assembly Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
General university subject Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Master thesis (final project) Inne (0/-) 20 Nie Nie
Master thesis seminar III Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Re-structuring of production and service processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Scheduling production processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Quality Engineering
Advanced technological processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Assessment of the technical quality of materials and products Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Tak
General university subject Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Master thesis (final project) Inne (0/-) 20 Nie Nie
Master thesis seminar III Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Pro-quality design Projekt (45/-) 3 Nie Nie