SylabUZ

Inżynieria biomedyczna
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia człowieka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Chemia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Elementy algebry i analizy matematycznej I Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Języki programowania I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Propedeutyka nauk medycznych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Zarys anatomii i fizjologii Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Biofizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Chemia analityczna Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Elementy algebry i analizy matematycznej II Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Grafika komputerowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Języki programowania II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Materiałoznawstwo Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Mechanika i wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Podstawy elektrotechniki i elektroniki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomateriały Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Biomechanika inżynierska Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 8 Tak Nie
Język obcy I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody badań biomateriałów I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metody statystycznej analizy danych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metrologia I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy projektowania inżynierskiego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język obcy II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody badań biomateriałów II Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Metrologia II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Nanobiomateriały Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Podstawy nanotechnologii Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Podstawy zarządzania jakością Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Przedsiębiorczość i zarządzanie jakością Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomechatronika Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Biosensory Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Elektroniczna aparatura medyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Kształtowanie warstwy wierzchniej wyrobów medycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Projektowanie implantow i narzędzi chirurgicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Tak
Projektowanie układów biomechanicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Tak
Sensory i pomiar wielkości nieelektrycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Systemy kontrolno-pomiarowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Techniki wytwarzania wyrobów medycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dynamika układu ruchu Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Tak
Implanty i sztuczne narządy Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Inżynieria rehabilitacji Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Tak
Język obcy IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Modelowanie i symulacja układów biologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Praktyka zawodowa Praktyka (0/-) 6 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Techniki obrazowania medycznego Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Zagadnienia cieplne i przepływowe w systemach biologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Praktyczne aspekty wykorzystania aparatury medycznej Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (105/-) 7 Nie Nie