SylabUZ

Bezpieczeństwo narodowe
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo społeczne Projekt (30/18) 2 Nie Nie
BHP z elementami ergonomii Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Ekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Fundamenty nauki i historia idei Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Historia najnowsza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Wiedza o państwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zachowania w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geografia bezpieczeństwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Globalne społeczeństwo informacyjne Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Partnerstwo międzysektorowe Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Polityka gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Strategie bezpieczeństwa Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Teoria wyboru publicznego Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Innowacje technologiczne Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Język angielski 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Procesy innowacyjne Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Polityka bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Współczesne systemy polityczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Analiza ryzyka1 Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Język angielski 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Polityka rynku pracy Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Polityka zatrudnienia Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Systemy zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie1 Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Planowanie strategiczne w systemie bezpieczeństwa państw Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (15/9) 1 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Analiza ryzyka2 Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Bezpieczeństwo ekonomiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Bezpieczeństwo informacji Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Ekonomika integracji europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Konflikty ekologiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Międzynarodowe rynki siły roboczej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Międzynarodowe stosunki polityczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Ochrona informacji niejawnych Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Polityka transgraniczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Proseminarium Proseminarium (30/36) 3 Nie Tak

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Ryzyko w zapewnieniu bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
System wojskowy państwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Zagrożenia katastrofami ekologicznymi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie2 Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo w transporcie Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Logistyka w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy zarządzania kryzysowego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Socjologiczne aspekty zagrożeń Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Bezpieczeństwo energetyczne Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Glokalizacja Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Marketing personalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Metody i techniki zarządzania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Polityka energetyczna Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Projektowanie systemów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (60/54) 4 Nie Tak
Strategie lokalizacji Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
System wsparcia technologicznego Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Współpraca technologiczna Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Prawo własności intelektualnej Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/54) 12 Nie Tak