SylabUZ

Energetyka komunalna
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Fizyka budowli Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Matematyka I i II Wykład (30/18), Ćwiczenia (45/27) 7 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot-nauki społeczne Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Fizyka Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Informatyczne podstawy projektowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria elektryczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka I i II Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Mechanika techniczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Technologie informacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Informatyczne podstawy projektowania Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Materiały budowlane i instalacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy konstrukcji maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Technika pomiarowa w energetyce Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Termodynamika techniczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja systemów energetycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Energooszczędne instalacje grzewcze Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Informatyczne podstawy projektowania Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Konwencjonalne źródła ciepła Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika płynów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Technologie maszyn energetycznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Termodynamika techniczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Systemy ciepłownicze Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Technologie maszyn energetycznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Termiczne przetwarzanie odpadów Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Mikro i minikogeneracja gazowa Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Odnawialne źródła energii elektrycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Tak
przedmiot modułowy - M I
Audyting i certyfikacja energetyczna Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Energetyka gazowa Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Odnawialne źródła energii Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Tak
Podstawy energetyki komunalnej Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo energetyczne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Hybrydowe źródła energii Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Instalacje wewnętrzne Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona środowiska w energetyce Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Praktyka semestralna Laboratorium (120/-) 3 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Biopaliwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Komputerowe modelowanie systemów OZE Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Organizacja, wykonawstwo i kosztorysowanie robót Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Proekologiczne modernizacje w energetyce Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
przedmiot modułowy - M I
Instalacje w elektroenergetyce Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Inżynieria gazownictwa Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Komputerowe techniki obliczeniowe i symulacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Kosztorysowanie robót Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
BHP w energetyce Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Laboratorium dyplomowe Laboratorium (45/27) 8 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Organizacja, wykonawstwo i kosztorysowanie robót Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Planowanie i finansowanie przedsięwzięć OZE Wykład (15/9), Projekt (30/18) 6 Tak Tak
Systemy odzysku i magazynowania energii Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 6 Nie Tak
przedmiot modułowy - M I
Inżynieria finansowa w energetyce Wykład (45/27) 6 Nie Tak
Komputerowe techniki obliczeniowe i symulacyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Rozproszone układy energetyczne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 6 Tak Tak
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Praktyka semestralna Praktyka (600/600) 20 Nie Nie