SylabUZ

Budownictwo / Drogi i mosty
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania dróg i mostów Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Budownictwo kolejowe Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Drogi i ulice Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Komunikacja miejska i budowa lotnisk Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Mechanika budowli drogowo-mostowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Mosty betonowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Mosty metalowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
przed. obieralny - DiM (sem. I)
Fizyka budowli II Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Konstrukcje cięgnowe Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Pomiary geodezyjne przy budowie i badaniach dróg i mostów Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Posadowienia mostów Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Drogi i ulice Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Inżynieria ruchu drogowego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Materiałoznawstwo drogowo-mostowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mosty betonowe Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Mosty metalowe Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Odwodnienie obiektów mostowych Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Technologia nawierzchni Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
przed. obieralny - DiM (sem.II)
Autostrady na świecie Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Elementy utrzymania i napraw ze wzmocnieniem mostów Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Konstrukcje kładek dla pieszych Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Utrzymanie i przebudowa istniejącej sieci drogowej Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Zaawansowane materiały i wyposażenie mostów XXI wieku Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo drogowo-mostowe na świecie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zmęczenie i trwałość konstrukcji mostowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
nauki społeczne
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w1 Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w2 Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
przed. obieralny - DiM (sem.III)
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 11 Nie Tak
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 5 Nie Tak
przed. obieralny A- DiM (sem.III)
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/18) 2 Nie Tak
przed.obieralny
Język angielski - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Przedmiot humanistyczny II w1 Wykład (30/30) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny II w2 Wykład (30/30) 3 Nie Tak