SylabUZ

Elektrotechnika
Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Disturbances in electrical power systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Electromechanical drive systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Measurement of non-electrical quantities Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Numerical methods in engineering Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Selected issues of circuit theory I Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diploma seminar I Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Selected issues of circuit theory II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Digital Measurement Systems
Computer-aided design Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Nie
Digital signal processing Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Embedded measurement systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Nie
Modelling of measurement transducers Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Electrical Power Engineering and Power Electronics
Design and systems analysis Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Nie
Design of industrial control systems Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Nie Nie
Electromagnetic compatibility Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Nie
Selected issues of power electronics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Measurement Syst.and Electrical Power Engineering
Computer-aided design Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Design and systems analysis Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Design of industrial control systems Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Digital signal processing Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Electromagnetic compatibility Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Embedded measurement systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Modelling of measurement transducers Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Selected issues of power electronics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diploma seminar II Projekt (30/-) 4 Nie Nie
Specialization seminar Projekt (90/-) 10 Nie Nie
Digital Measurement Systems
Digital industrial networks Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Integration of measurement and control systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Internet of things Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Signals parameters identification methods Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Electrical Power Engineering and Power Electronics
Control systems of energy transmission and distribution Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Energy audit Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Energy conversions and alternative power sources Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Industrial installations and devices Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie
Measurement Syst.and Electrical Power Engineering
Control systems of energy transmission and distribution Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Digital industrial networks Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Energy audit Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Tak
Energy conversions and alternative power sources Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Industrial installations and devices Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Tak
Integration of measurement and control systems Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Internet of things Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 4 Nie Tak
Signals parameters identification methods Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak