SylabUZ

Zarządzanie projektami
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Hybrydowe zarządzanie projektami Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Metody analizy strategicznej w zarządzaniu projektami Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Operacjonalizacja strategii Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Organy kierownicze w projektach Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Procesy zarządzania projektami Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie harmonogramem projektu Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie integracją projektu Wykład i ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie
Zarządzanie jakością w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie kapitałem relacyjnym projektu Wykład i ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Zarządzanie komunikacją w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie kosztami w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie wartością projektu Wykład i ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie zakresem w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie zamówieniami w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Zarządzanie zasobami projektu Wykład i ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Czynniki zwinności w zarządzaniu zamówieniami w projekcie Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Funkcje i samoorganizacja zespołu projektowego Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Metody, techniki i narzędzia timeboxing'u w projekcie Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Otoczenie prawne projektów Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Systemy zarządzania projektami Wykład i ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Umowy zwinne w projektach Wykład i ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Zarządzanie artefaktami projektu Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Zaufanie i wartości w zespole projektowym Ćwiczenia (-/12) 3 Nie Nie