SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polska współczesna proza fantastyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polska współczesna proza fantastyczna
Kod przedmiotu 09.2-WH-D-pwpf-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Występuje w specjalnościach literatura popularna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie głównych nurtów obecnych we współczesnej polskiej prozie fantastycznej. Student pozna zarówno mechanizmy ewolucji tej literatury, jej rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania, a także najważniejsze problemy podejmowane przez pisarzy oraz główne cechy stosowanych przez nich poetyk. Student  w trakcie zajęć będzie miał możliwość zapoznania się zarówno z wiedzą dotyczącą specyfiki polskiej prozy fantastycznej jak i poznać najważniejsze dzieła należące do jej kanonu.

Wymagania wstępne

Znajomość literatury popularnej w zakresie wyznaczonym przez lektury z kanonu szkolnego.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje historyczne uwarunkowania polskiej prozy fantastycznej oraz jej związki z literaturą światową. Wpływ prozy Jerzego Żuławskiego i Stefana Grabińskiego. Podstawowe zagadnienia podejmowane w powieściach Krzysztofa Borunia oraz jego współpracy z Andrzejem Trepką. Główne problemy fantastyki Stanisława Lema. Powieści nurtu socjologicznego. Fantastyka spekulacyjna. Powieści z nurtu rzeczywistości alternatywnej. Polska space opera oraz cyber punk.  Fantastyka religijna. Powieść grozy. Polska powieść fantasy. Powieści z grupy subgatunków hybrydalnych. Fantastyka historyczna. Ewolucja środowiska literackiego. Twórcy fantastyki wkraczający do mainstreamu.

Metody kształcenia

Wykład oraz ćwiczenia.  Metody nauczania teoretycznego (elementy wykładu problemowego, objaśnienia w przypadku wykładów) i praktycznego (analiza, interpretacja, dyskusja w przypadku ćwiczeń).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu końcowego obejmującego znajomość podstawowego kanonu lektur, wskazanych podręczników oraz treści przekazanych na wykładach oraz ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

Antoni Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej,  Stawiguda 2016.

Adam Mazurkiewicz,  O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004, Łódź 2007.

Mariusz M. Leś, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i  myślenie utopijne, Bydgoszcz 2008.

Magdalena Roszczynialska, Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki. Kraków 2009.

Anita Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011.

Jerzy Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003.

Artur Nowakowski, Fanzin SF. Artyści-wydawcy-fandom, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca

Andrzej Stoff, Lem i inni. Szkice o polskiej science-fiction, Bydgoszcz 1990.

Tenże, Polska literatura fantastyczna. Interpretacje. Toruń 2005.

Łukasz Jan Berezowski, Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja, Warszawa 2013.

Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006.

Jolanta Łaba, Idee religijne w literaturze fantasy, Gdańsk 2010.

Dominika Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science Fiction a postmodernizm, Warszawa 2010.

Adam Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura -sztuka - kultura, Łódź 2014.

Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje, red. Anna Gemra, Wrocław 2015.

Grażyna Gajewska, Arcy-nieludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010.

 

  Asimov I., Magia i złoto, Rebis, Poznań 2000.

  Będkowski L., Ponure raje Janusza A. Zajdla, Gdańsk 2000.

  Caillois R., Od baśni do sf, w: Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967.

   Cetnarowski M., Podwójna tożsamość bogów, Kraków 2017.

  Dukaj J., A mogło być tak pięknie, NF nr 7, 2004.

  Dukaj J. Krajobraz po zwycięstwie czyli polska fantastyka AD 2006, Nowa Fantastyka nr 1, 2007.

  Dukaj J., Odpowiedź Jacka Dukaja, Nowa Fantastyka nr 3, 1998.

  Dukaj J., SF po Lemie, Dekada Literacka 2002, nr 1/2

 Dukaj J., Smutek baśni zbyt prawdziwych, Nowa Fantastyka nr 3, 1998.

Dukaj J., Więcej, lepiej i po polsku, NF nr 7, 2005.

 Dziadkowiak K., Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej. Próba badania teologicznego. Anatomia Fantastyki nr 16, 2011.

  Eco U., Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996.

Inglot J., Dokąd jedzie ten tramwaj?, Odra nr 2, 2000.

Inglot J., Wariat z pochodnią, Fenix nr 6, 1996.

Kaczor K., Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku eukatastrophe, w: Anatomia wyobraźni, Gdańsk 2014.K Kaczor K., Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006.

Kaczor K., Z getta do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982-2012), Kraków 2017.

Kołodziejczak T., Pirogiada, "Nowa Fantastyka" 1993, nr 12 (135), s. 65.

Lichański J.Z., Aure entuluva, "Nowa Fantastyka" 1993, nr 12 (135), s. 68.

Lichański J., Epos i retoryka, W: Retoryka i badania literackie, Warszawa 1998.

Martuszewska A., Ta trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.

Orbitowski Ł., Krajobraz po Dukaju, Nowa Fantastyka nr 3, 2007.

 Oramus M., Siedem grzechów głównych polskiej science fiction, [w:] "Fantastyka" 1985, nr 7, s. 59.

Parowski M., Czas fantastyki, Warszawa 2014.

Parowski M., Kukułka na koniu trojańskim, Warszawa 2017.

Parowski M., Małpy Pana Boga. Słowa, Warszawa 2011.

Piekara J. Jest złoto w Szarych Górach, "Nowa Fantastyka" 1993, nr 12, s. 66.

 Sapkowski A., Macie rację, króliczki, "Nowa Fantastyka" 1993, nr 12 (135), s. 68.

Sapkowski A., Rękopis znaleziony w smoczej jamie, Warszawa 2001.

 Sapkowski A., Piróg, albo Nie ma złota w Szarych Górach, "Nowa Fantastyka" 1993, nr 5 (128), s.

 Słownik rodzajów i gatunków literackich, Warszawa 2012.

Tolkien J.R.R., Drzewo i liść oraz mytopheia, Poznań 1994.

Trocha B., Degradacja mitu w literaturze fantasy, Zielona Góra 2009.

 Wiedźmin. Fenomen popkultury, Trickster, Wrocław 2016.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 12:40)