SylabUZ

Filologia polska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Teoria literatury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Teoria literatury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Tradycja kulturowa literatury Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Warsztaty historycznojęzykowe Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Warsztaty historycznojęzykowe Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Tak
Język obcy nowożytny - Język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Tak
Translatorium językoznawcze Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Translatorium literaturoznawcze Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Językoznawstwo ogólne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Językoznawstwo ogólne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Konteksty literatury i kultury do XVIII w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Konteksty literatury i kultury do XVIII w. Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Moduł specjalności
Komunikacja w internecie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Polska współczesna proza fantastyczna

Występuje w specjalnościach: literatura popularna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Tak
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Komunikacja językowa interpersonalna i interkulturowa Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Konteksty literatury i kultury XIX w. Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Konteksty literatury i kultury XIX w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Stylistyka praktyczna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Stylistyka praktyczna Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Moduł specjalności
Dydaktyka literatury i języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Imaginarium literatury popularnej

Występuje w specjalnościach: literatura popularna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Praktyka dydaktyczna gimnazjum Praktyka (60/-) 2 Nie Tak
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Tak
Moduł zajęć wolnego wyboru
PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Aksjologiczny wymiar literatury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Moduł specjalności
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praktyka dydaktyczna ponadgimn. Praktyka (60/-) 2 Nie Tak
Struktury narracyjne literatury popularnej

Występuje w specjalnościach: literatura popularna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Tak