SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Idee i polityki multikulturalizmu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Idee i polityki multikulturalizmu
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-IPM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ideowym oraz publicznym wymiarem polityk multikulturalizmu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie wielokulturowości. 2. Pojęcie multikulturalizmu. 3. Pluralizm kulturowy. 4. Melting-pot. 5. Multikulturalizm konserwatywny. 6. Multikulturalizm liberalny. 7. Multikulturalizm lewicowo-liberalny. 8. Multikulturalizm krytyczny. 9. Polityka równouprawnienia. 10. Polityka decentralizacji kulturowej oraz etnocentryzmu narodowego.

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

1.Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. Michalak, R., Zielona Góra 2015.

2.Burszta W. J., Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

3.Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.

4.Golka, M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.

5.Lewandowski, E., Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa 2011.

6. Florida, F., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.

7.Frank, Th, Co z tym Kansas? Czyli jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki, Warszawa 2008.

8.Kottak C. P., Kozaitis K. A., On being different. Diversity and Multiculturalism in the North American Mainstream, McGraw-Hill Higher Education New York 2008.

9.Huntington, S., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.

10.Legutko, R., Traktat o wolności, Gdańsk 2007.

11.Takaki R., A different mirror. A history of multicultural America, Back Bay Books/Little, Brown and Company New York 1993.

12.Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, red. A Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.

13. A. Appadurai, Strach przed mniejszościami, Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.

14. K. A. Appiah, Kosmopolityzm, Etyka w świecie obcych, Warszawa 2006.

15. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

16. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.

17. P. J. Buchanan, Śmierć Zachodu, Wrocław 2005.

18. J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.

19. J. Gray, Al-kaida i korzenie nowoczesności, Warszawa 2006.

20. J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001.

21. E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2009.

22. M. Herzfeld, Zażyłość kulturowa, Poetyka społeczna w państwie kulturowym, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Karwat, Teoria prowokacji, Warszawa 2007.
 2. Kultura ma znaczenie, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Poznań 2003.
 3. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 2009.
 4. R. Scruton, Przewodnik po kulturze nowoczesnej, Łódź - Wrocław 2006.
 5. R. Sennet, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.
 6. J. Staniszkis, Antropologia władzy, Warszawa 2009.
 7. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000.
 8. C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 2008.
 9. M. Walzer, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawa 2006.
 10. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001.
 11. K. Brunetko, W. Bereś, R. Kapuściński: nie ogarniam świata, Warszawa 2007.
 12. U. Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007.
 13. K. Fox, Przejrzeć Anglików, Ukryte zasady angielskiego zachowania, Warszawa 2007.
 14. T. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001.
 15. M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań 2001

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 15:30)