SylabUZ

Stosunki międzykulturowe.
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konflikty społeczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Kulturowe podstawy państwa Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (A): Kamień w kulturze Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (C): Antyczne korzenie współczesnej Europy Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (D): Filozofia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do relacji międzynarodowych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wstęp do studiów międzykulturowych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia relacji międzykulturowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Idee i polityki multikulturalizmu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Prawo europejskie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religie świata Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Socjologia kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Stosunki narodowościowe i etniczne w Europie Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Teoria i metodologia stosunków międzykulturowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Integracja europejska Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kultury miast europejskich Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Nauka o cywilizacjach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Panorama systemów politycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Polityczne formy współczesnych kultur europejskich Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Projekt Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Ruchy społeczne w Europie Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Stosunki międzyreligijne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Globalizacja i glokalizacja Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Kolonializm i postkolonializm Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Modele multikulturalizmu w Europie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Nacjonalizmy i separatyzmy w Europie Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku studiów

Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Systemy polityczne w Europie Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Teorie geopolityczne XX i XXI wieku Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Tożsamości indywidualne i zbiorowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekstremizm i terroryzm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Geografia kultur współczesnych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Geopolityka Europy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kultura i polityka pamięci Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka Praktyka (120/-) 3 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religijne determinanty polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Statystyka i demografia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzyreligijne i międzywyznaniowe w Europie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Tożsamość etniczna i kulturowa

Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie

Uchodźtwo i migracje w kontekstach politycznych i kulturowych

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Kultury polityczne

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Polityka imigracyjna RP

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Seminarium

Seminarium (30/-) 8 Nie Nie

Stosunki międzykulturowe w Polsce

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Stosunki międzyreligijne i międzywyznaniowe w Polsce

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Uchodźtwo i migracje w kontekstach prawnych

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Zarządzanie kryzysowe

Wykład (30/-) 3 Tak Nie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykład (30/-) 3 Tak Nie