SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening wizerunku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening wizerunku
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-TW-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy w obszarze kreowania wizerunku w biznesie, budowaniu wizerunku osobistego i autoprezentacji, skłonienie ich do wykorzystania wiedzy w praktyce, tworzenie ciekawych prezentacji i wystąpień w oparciu o skuteczne metody zarządzania treścią i przestrzenią.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Kreowanie wizerunku osobistego, psychologia kolorów, stylizacja wizerunku, Wystąpienia publiczne i autoprezentacja, tworzenie prezentacji, zarządzanie treścią i audytorium, sekrety mowy ciała.

Metody kształcenia

Warsztaty, ćwiczenia autodiagnozujące

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dyskusja i obserwacja

Literatura podstawowa

  1. Majewska S. „Kreowanie wizerunku … zrób dla siebie jeszcze więcej”. Wydawnictwo: PROFI
  2. Detz J. „Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  3. Lenar P. „Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych, Wydawnictwo Helion
  4. Tracy B. Mów i zwyciężaj: jak perswazyjnie prezentować w każdej sytuacji., przeł. Dorota Strumińska, MT Biznes, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.      Rzędowska A. Rzędowski J., Mówca doskonały: wystąpienia publiczne w praktyce

2.      Żurek E. „Wystąpienia perswazyjne: biznes, media, polityka. Poltext, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:28)