SylabUZ

Coaching w życiu i biznesie
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budowanie marki coacha (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/8) 1 Nie Nie
Coaching kariery zawodowej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Coaching rodzicielski (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Coaching związku (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Diagnostyczny warsztat struktury grupy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Emocje, motywacje, potrzeby i wartości w coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/18) 3 Tak Nie
Konstruktywne komunikowanie się w coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/8) 1 Nie Nie
Kontakt i kontrakt w coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Kreatywny potencjał pracownika (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Life and work balance (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Life coaching (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metody pomiaru przydatności zawodowej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Narzędzia w pracy coacha (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
NLP w neuropsychologii i coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Podejścia w psychoterapii a obszary pracy coachingowej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/18) 3 Nie Nie
Podstawy coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Problemy etyczne w pracy coacha (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/18) 3 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka a coaching (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/18) 3 Tak Nie
Psychologia społeczna w coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/18) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych) Seminarium (-/20) 2 Nie Nie
Sesje mentorskie (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/30) 2 Nie Nie
Stres i wypalenie zawodowe w pracy (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Sztuka kierowania (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/18) 3 Nie Nie
Trening interpersonalny (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/16) 1 Nie Nie
Trening wizerunku (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Tworzenie projektów pracy z klientem (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/30) 3 Nie Nie
Wizja i cele pracy w coachingu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Zastosowanie elementów terapii systemowej w pracy organizacji (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie