SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budowanie marki coacha - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budowanie marki coacha
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-BMC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest znalezienie dla studenta indywidualnego obszaru rozwoju kariery coacha i sprecyzowanie własnej marki

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Ja jako Coach – moja ścieżka rozwoju. Moja marka osobista, cele i wartości. Komunikowanie marki. Reklama. Strategie rozwoju warsztatu pracy.

Metody kształcenia

Dyskusja, ćwiczenia, praca projektem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie projektu przygotowanego na potrzeby zajęć.

Literatura podstawowa

  1.  Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Warszawa: MT Biznes
  2. Malinowska Parzydło J., jesteś marką 2015, wyd. One press
  3. Trzeciak S., Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Literatura uzupełniająca

1.     Schawbel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, wyd. Helion

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 14:49)