SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Narzędzia w pracy coacha - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Narzędzia w pracy coacha
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-NwPC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Dobranie odpowiednich narzędzi i sposobów realizacji zadań oraz tempa pracy, indywidualnie do sytuacji klienta. Wspieranie procesu rozwoju klienta i osiągania rezultatów. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Planowanie i wytyczanie celów. Tworzenie i utrzymywanie wraz z klientem efektywnego planu coachingu. Pytania sięgające sedna. Aktywne słuchanie. Modele coachingowe. Podstawowe i zaawansowane narzędzia coachingowe zaawansowane narzędzia wykorzystujące neurologię, lingwistykę i programowanie. Praca z metaforą. Praca z kartami. Praca w przestrzeni. Praca z submodalnosciami. Strategie behawioralne w procesie coachingowym.

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacje multimedialne, praca z książką, praca w grupach, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Rozmowa, obserwacja, aktywność

Literatura podstawowa

  1. Whitmore, J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska
  2. Bennewicz M, Coaching i mentoring w praktyce, G+J GRUNER + JAHR, 2011
  3. Wilczyńska, M., Kućka, J., Nowak, M., Sawicka, J., Sztajerwald, K. (2011). Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Gliwice: HELION
  4. Stoltzfus, T. (2012). Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? Wydawnictwo Aetos Media

Literatura uzupełniająca

1.     Hollander, J., Wijnberg, J. (2009). Coaching prowokatywny. Nowe podejście do coachów, terapeutów, doradców. Wydawnictwo METAmorfoza

2.     Whittington, J. (2013). Ustawienia systemowe w coachingu. Warszawa: Co&Me Publishing

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 13:58)