SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny: Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny: Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru
Kod przedmiotu 08.0-WH-FP-PH-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie Studentom bogactwa oraz różnorodności rodzimej kultury narodowej inspirowanej dziedzictwem polskiej ludowej kultury materialnej i duchowej (symbolicznej).

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych faktów o narodowej spuściźnie literackiej, malarskiej, muzycznej.

Zakres tematyczny

 1. Skarbce polskiej kultury ludowej.
 2. Szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży.
 3. Dziady, lirnicy, żebracy.
 4. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – biały i czarny kozioł wielkopolski.
 5. Góralskie fascynacje w rodzimej muzyce, literaturze, sztukach plastycznych, architekturze.
 6. Fenomen kultury Księżaków Łowickich.
 7. Kurpiowskie trampanie, mniód, burśtyny.
 8. „Sroczka kaszkę warzyła” – ludowe kołysanki, wyliczanki i zabawy dziecięce.
 9. Sztuka ludowa i ludowość w kompozycjach Pana Pichona.
 10. W świecie regionalnych baśni, podań, gadek.
 11. Moja kulturowo-kulturalna regionalna mała ojczyzna.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Samodzielne przygotowanie kulturowej prezentacji regionalnej; semestralny sprawdzian wiadomości.

Literatura podstawowa

 1. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa 1967.
 2. T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006.
 3. T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012.
 4. T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.
 5. T. Czerwiński, Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013.
 6. K. Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Zielona Góra 2009.
 7. P. Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009.
 8. A. Mironiuk Nikolska, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2010.
 9. S. Kłosiewicz, O. Kłosiewicz, Przyroda w polskiej tradycji, Warszawa 2011.
 10. A. Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2002.
 11. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2006.
 12. B. Ogrodowska, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Warszawa 2007.
 13. B. Ogrodowska, Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2010.
 14. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.
 15. E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, t. 1-3, Warszawa 2006-2007.
 16. E. Piskorz- Branekova, Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008.
 17. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.
 18. R. Sulima, Głos tradycji, Warszawa 2001.
 19. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Miód. Złoty cud natury, Warszawa 2009.
 20. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Polski rok. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2009.
 21. B. Michalec, Polska ginąca, Warszawa 2009.
 22. K. Szcześniak, Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008.
 23. K. Węgorowska, Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa-Zielona Góra 2012.
 24.  Rekomendowane przez wykładowcę numery kwartalnika „Kultura Wsi”.     

Literatura uzupełniająca

Edycje artystyczno-albumowe systematycznie zalecane przez wykładowcę.

Uwagi

Każde zajęcia wzbogacą ludowe i kulturowe artefakty pochodzące ze zbiorów stworzonej przeze minie i od dwudziestu lat prowadzonej Pracowni Języki i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz archiwizowane w niej nagrania monologów gwarowo-regionalnych.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 02-07-2017 16:13)