SylabUZ

Filozofia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: greka I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Problemy filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Filozofia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Komunikacja w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny- wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do logiki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii starożytnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny II: greka II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł FA2: Antropologia kulturowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Etyka stosowana Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Filozofia wychowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Kultura logicznego myślenia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Filozofia i etyka sportu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Mistycyzm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do filozofii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
spec. Filozofia a nauka (filozofia 1 stopień)
Historia relacji nauka a religia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do naukoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Filozofia praktyczna (Filozofia 1 stopień)
Filozofia religii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Logika praktyczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii średniowiecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł FA3: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Ekofilozofia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Etos i jego odmiany Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Filozofia przyrody ożywionej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Religie świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Ontologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Ontologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
spec. Filozofia a nauka (filozofia 1 stopień)
Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Filozofia przyrody Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
spec. Filozofia praktyczna (Filozofia 1 stopień)
Dzieje filozofii praktycznej Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Sztuka argumentacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii nowożytnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 8 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Kultura filozoficzna Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku studiów Wykład (30/-) 2 Nie Nie
spec. Filozofia a nauka (filozofia 1 stopień)
Filozofia nauki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Filozofia praktyczna (Filozofia 1 stopień)
Doradztwo filozoficzne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia mediów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozoficzna analiza tekstów kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 8 Tak Nie
Etyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Historia filozofii współczesnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Moduł FA5: Aksjologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Filozofia płci Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Filozofia szczęścia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Logika praktyczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Filozoficzno-teologiczne kontrowersje współczesnego chrześcijaństwa cz. I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Filozofia rosyjska Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Spór ewolucjonizm-kreacjonizm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria poznania Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Teoria poznania Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
spec. Filozofia a nauka (filozofia 1 stopień)
Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia religii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Filozofia praktyczna (Filozofia 1 stopień)
Filozofia płci Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Filozoficzne podstawy praw człowieka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia dialogu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia zła Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Filozofia dzieciństwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Komunikacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Michał Bakunin wobec filozofii niemieckiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Nietzsche a filozofia współczesna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wykład monograficzny: Filozofia mediów Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny: Filozofia techniki Wykład (30/-) 3 Nie Nie