SylabUZ

Biologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Botanika ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 1................................................................................................. Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Zoologia bezkręgowców Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (35/-) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biofizyka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Botanika systematyczna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z botaniki Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Podstawy ergonomii Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 3................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie

Przedmiot wybieralny 4.................................................................................................

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Zoologia kręgowców Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (10/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia funkcjonalna człowieka Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 6 Tak Nie
Biochemia 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie

Prakseologia

Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 5 (oferta ogólnouczelniana)........................................................... Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 6................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Statystyka dla przyrodników Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 2 Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z ekologii Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Ekologia ogólna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Ćwiczenia / Zdalne (15/-) 2 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (45/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 10................................................................................................. Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 7................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie

Przedmiot wybieralny 8.................................................................................................

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 9................................................................................................. Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia komórki Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Tak Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 4 Tak Nie
Genetyka Wykład (30/-), Laboratorium (40/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 11................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 12................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 13................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ewolucjonizm Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Immunologia Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Ochrona środowiska Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (0/-) 10 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 14................................................................................................. Wykład (15/-) 1 Nie Nie

Przedmiot wybieralny 15.................................................................................................

Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 16................................................................................................. Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 17................................................................................................. Wykład (15/-) 1 Nie Nie

Przedmiot wybieralny 18................................................................................................

Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie

Przedmiot wybieralny 18................................................................................................

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 18................................................................................................. Laboratorium (15/-) Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 3 Nie Nie