SylabUZ

Ochrona środowiska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia roślin Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Techniki odnowy środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (20/-) 2 Nie Nie
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Biofizyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Biologia zwierząt Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Geologia i geomorfologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Gleboznawstwo Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 1................................................................................................. Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2................................................................................................. Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do biotechnologii Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (35/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Ekologia Wykład (20/-), Wykład/Zdalne (25/-), Ćwiczenia (15/-), Ćwiczenia / Zdalne (15/-) 6 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 3 (oferta ogólnouczelniana)........................................................... Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Technologie w ochronie środowiska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ćwiczenia terenowe z biologii roślin i zwierząt Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Hydrologia i gospodarowanie wodą Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Inżynieria procesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia badań przyrodniczych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 4................................................................................................ Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 4................................................................................................. Wykład (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 5................................................................................................ Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Technologie bioenergetyczne Wykład (20/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Meteorologia i klimatologia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy fizjologii zwierząt Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 6................................................................................................. Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 7................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 8................................................................................................. Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 9 ................................................................................................. Wykład (15/-) 4 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Instrumenty ochrony środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (-/-) 10 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 10 ................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 11 ................................................................................................. Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 12................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 13 ................................................................................................. Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 14 ................................................................................................. Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Statystyka w naukach o środowisku Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Systemy Informacji Przestrzennej Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie