SylabUZ

Inżynieria biomedyczna / Biomechanika i biomateriały w medycynie
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria tkankowa i genetyczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody badania biomateriałów i tkanek Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Modelowanie struktur i procesów biologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Systemy informatyczne w medycynie Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Telematyka medyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Zagadnienia inżynierskie w medycynie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody badania i oceny układów biomechanicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Nanotechnologia w medycynie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 7 Nie Nie
Praca w zespole interdyscyplinarnym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Projektowanie i dobór materiałów do zastosowań medycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/27) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria rehabilitacji ruchowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Projektowanie układów biomechatronicznych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/27) 5 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Trwałość biomateriałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/18) 2 Nie Nie