SylabUZ

Fizyka / Fizyka komputerowa
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Fizyka teoretyczna Wykład (45/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Pracownia fizyczna II Laboratorium (105/-) 12 Nie Nie
Programowanie naukowe w języku Python Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia przyrody Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Fizyka kwantowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Języki skryptowe w analizie Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Programowanie symboliczne w symulacjach procesów fizycznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Programowanie w środowisku UNIX Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Symulacje komputerowe w zastosowaniach Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka fazy skondensowanej Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Fizyka jądrowa i fizyka wysokich energii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Programowanie aplikacji internetowych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Różnorodność w jedności, czyli o naukach przyrodniczych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny I Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca magisterska Ćwiczenia (0/-) 12 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium przeglądowe Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Symulacje układów kwantowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 4 Tak Nie