SylabUZ

Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia Rosji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski: kurs podręcznikowy Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Język starożytny: SCS Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej I Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w przedsiębiorstwie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Organizacja i technika pracy tłumacza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (120/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse i podatki w rosyjskim przedsiębiorstwie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski dla służb mundurowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Korespondencja prywatna i urzędowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane zagadnienia z kultury ukraińskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys literatury rosyjskiej 1 Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumenty w handlu zagranicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys literatury rosyjskiej 2 Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w sferze handlu i usług Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Łączliwość wyrazowa w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Rosyjska proza kobieca XX wieku Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane zagadnienia z kultury ukraińskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe III Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do tłumaczeń ekonomicznych i prawniczych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumenty w wewnętrznym obrocie firm Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Historia literatur słowiańskich Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Twórczość rosyjskich pisarzy emigrantów Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przewodnik wycieczek w języku rosyjskim Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie