SylabUZ

Filologia / Filologia angielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język włoski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 13 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Stylistyka języka polskiego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język włoski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych państw Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka języka angielskiego I Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 10 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna - gimnazjum Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Językoznawstwo kognitywne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wyzwania i zagrożenia XXI wieku Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne II Konwersatorium (60/36) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka języka angielskiego II Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18) 6 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadgimn. Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Amerykańska literatura etniczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Kobiety w polityce Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Teorie uczenia się i nauczania języka Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie

Przedmiot społeczny

Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 12 Nie Nie
Tłumaczenia specjalistyczne Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Tłumaczenia ustne konsekutywne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie