SylabUZ

Prawo energetyczne
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo energetyczne Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
Publiczne prawo energetyczne Wykład (-/35), Ćwiczenia (-/35) 7 Nie Nie
Wybrane problemy współczesnego prawa energetycznego Wykład (-/25), Ćwiczenia (-/25) 5 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Obrót energią Wykład (-/30), Ćwiczenia (-/30) 6 Nie Nie
Odpowiedzialność odszkodowawcza w energetyce Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Reżim prawny źródeł energii Wykład (-/40), Ćwiczenia (-/40) 8 Nie Nie