SylabUZ

Prawo europejskie dla praktyków
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Europejskie prawo karne in statu nascendi Wykład (-/20) 3 Nie Nie
Oddziaływanie standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w sferze rządów prawa i ochrony praw człowieka Wykład (-/20) 3 Nie Nie
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepływu pracowników jako instrumenty implementacji koncepcji jednolitego rynku europejskiego Wykład (-/25) 4 Nie Nie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy państw członkowskich jako mechanizm instytucjonalny systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej Wykład (-/20) 4 Nie Nie
Własność intelektualna jako podstawa kształtowania modelu społeczeństwa informacyjnego Wykład (-/20) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Alternatywa dla adjudykacyjnego trybu rozwiązywania sporów w stosunkach prywatno i publicznoprawnych Wykład (-/15) 1 Nie Nie
Bezpieczeństwo energetyczne i środowiska w prawie UE i w świetle prawa polskiego Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Funkcje mediów w społeczeństwie informacyjnym w świetle standardów międzynarodowych Wykład (-/15) 2 Nie Nie
Kultura prawna i profesjonalna kultura prawnicza Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Ochrona praw konsumentów w świetle prawa UE i prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenta do informacji Wykład (-/20) 3 Nie Nie
Prawo komunikacji elektronicznej w praktyce gospodarki i administracji Wykład (-/15) 3 Nie Nie
Sądowe i pozasądowe instrumenty ochrony praw jednostki w Europie Wykład (-/15) 2 Nie Nie
Zamówienia publiczne w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej Wykład (-/15) 3 Nie Nie