SylabUZ

Ekonomia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia menedżerska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia myśli ekonomicznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski 1 Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie

Język niemiecki 1

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy 1 Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Makroekonomia zaawansowana Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Mikroekonomia zaawansowana Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Najnowsza historia społeczna Polski Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Prawo gospodarcze Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Proseminarium Proseminarium (60/54) 3 Nie Nie
Zarządzanie produkcją Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Badania operacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Ekonometria i prognozowanie gospodarcze Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekonomia matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ekonomia międzynarodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie

Język angielski 2

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie

Język niemiecki 2

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy 2 Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Krajowy system innowacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Polityka innowacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (45/45) 4 Nie Nie
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Specj.-Ekonomia menedżerska
Budowanie relacji przez komunikowanie się Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie kreatywnością pracowników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Ekonomia ochrony zdrowia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomika przedsiębiorstwa Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gry strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Finanse i rachunkowośc małej firmy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Sprawozdawczość finansowa Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Ekonomia zrównoważonego rozwoju Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Logistyka miejska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Logistyka międzynarodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Międzynarodowy system walutowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Rynki finansowe i kapitałowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (45/45) 5 Nie Nie
Wycena przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Zarządzanie wartością Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Specj.-Ekonomia menedżerska
Ekonomia behawioralna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Finansowanie działalności gospodarczej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Instytucje wsparcia biznesu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Prawo w ochronie zdrowia Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Socjologiczne i psychologiczne aspekty ochrony zdrowia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Analiza umów i kontraktów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Marketing międzynarodowy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzaie logistyczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Analiza umów i kontraktów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Doradztwo finansowe Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Kontrola i rewizja podatkowa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/60) 15 Nie Nie
Specj.-Ekonomia menedżerska
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie