SylabUZ

Logistyka
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Ekonomika transportu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Historia gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy logistyki Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Podstawy prawa Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Towaroznawstwo Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie i przedsiębiorczość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Fizyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka regionalna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Metody ilościowe w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie produkcją i usługami Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot wybieralny

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Projektowanie infrastruktury logistycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Rachunkowość i finanse Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Statystyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy informatyczne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Badania marketingowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język angielski 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Logistyka militarna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Logistyka systemów bezpieczeństwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Marketing Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie projektami Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie wartością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling logistyczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekonomia menedżerska Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Inżynieria systemów i analiza systemowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka dystrybucji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Logistyka zaopatrzenia i produkcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie procesów i systemów logistycznych 1 Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot wybieralny
Ekologiczna ocena wyrobów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Internacjonalizacja przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Język angielski 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Efektywność energetyczna w logistyce Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Projektowanie procesów i systemów logistycznych 2 Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specj.-Logistyka miejska
Logistyka odpadów komunalnych

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie przestrzenią miejską

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie transportem miejskim Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Automatyka i robotyka przemysłowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Język angielski 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Marketing personalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Proseminarium Proseminarium (60/60) 4 Nie Tak
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Zautomatyzowane systemy produkcyjne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Specj.-Transport i spedycja
Bezpieczeństwo w transporcie

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Innowacja w transporcie

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Transport i spedycja w obrocie gospodarczym

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Specj.-Zarz. log. w przeds./Logist. miejska
Lean manufacturing

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Specj.-Zarządz. log. w przeds.
Podstawy gospodarki odpadami

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Sieci logistyczne

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Spec.-Zarz. log. w przeds./Transport i spedycja
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka magazynowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Logistyka zwrotna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Logistyka miejska
Systemy informacji przestrzennej w administracji

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie inwestycjami komunalnymi

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Automatyczna identyfikacja w łańcuchach dostaw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Giełdy elektroniczne dla logistyki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki 4 Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Podstawy ekonometrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Prognozowanie w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Rynki kapitałowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (60/60) 4 Nie Tak
Techniki CAD Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie zmianą Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Specj.-Transport i spedycja
Gospodarka elektroniczna w transporcie i spedycji

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz. log. w przeds.
Organizacja systemów produkcyjnych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Spec.-Zarz. log. w przeds./Transport i spedycja
Systemy informacji przestrzennej w transporcie

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Specj.-Logistyka miejska
Logistyczna obsługa klienta

Występuje w specjalnościach: Logistyka miejska

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Logistyka miejska Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (75/75) 13 Nie Tak
Specj.-Transport i spedycja
Spedycja i transport specjalny

Występuje w specjalnościach: Transport i spedycja

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Transport i spedycja Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz. log. w przeds.
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie Wykład (30/18) 2 Nie Nie