SylabUZ

Organizacja i zarządzanie oświatą
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka zawodu dyrektora szkoły (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Kształtowanie przedsiębiorczości (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Motywowanie w procesie przywódczym (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy placówki oświatowej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Organizacja i zarządzanie (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/5) 3 Tak Nie

Podstawy prawa (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie

Praktyka kierownicza (Wydział Nauk Społecznych)

Praktyka (-/30) 3 Nie Nie

Projektowanie programu placówki oświatowej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie

Psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie

Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych)

Seminarium (-/15) 3 Nie Nie

Współpraca szkoły z interesariuszami (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Współpraca w zespole (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie

Zarządzanie finansami w oświacie (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Zarządzanie zmianami (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie