SylabUZ

Biotechnologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Inżynieria bioprocesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy biologii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy biotechnologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biofizyka Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia ogólna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Zwierzęta wykorzystywane w biotechnologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Bioaktywne toksyny Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Metody numeryczne w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Modelowanie matematyczne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy biotechnologii przemysłowej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Technologie bioproduktów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 1 Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z elementami immunologii Wykład (25/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Biologiczne bazy danych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Biotechnologia żywności probiotycznej Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Profilowanie genomów i transkryptomów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Enzymologia ogólna Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Genetyka molekularna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Mikrobiologia przemysłowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Molekularna organizacja komórki Wykład (25/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza instrumentalna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Elementy analizy chemicznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Praktyki
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Biokatalizatory w procesach biotechnologicznych Laboratorium (25/-) 2 Nie Nie
Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (27/-) 4 Nie Nie
Biotechnologia żywności Wykład (15/-), Laboratorium (27/-) 4 Nie Nie
Biotechnologiczne aspekty produkcji i zastosowania biokonserwantów Wykład (15/-), Laboratorium (13/-) 2 Nie Nie
Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem msDNA Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej Laboratorium (25/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologiczna produkcja metabolitów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Sterowanie metabolizmem Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Wykorzystanie msDNA jako markera w identyfikacji gatunkowej Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Zarządzanie jakością w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (13/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (0/-) 8 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/-) 6 Nie Nie
Zwierzęta w badaniach biomedycznych Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza zróżnicowania międzyosobniczego na podstawie profilu genetycznego Wykład (25/-) 2 Nie Nie
Biologia podstawowych roślin i grzybów laboratoryjnych Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Charakterystyka wektorów wybranych zoonoz Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków Wykład (12/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Innowacje w ochronie roślin Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Inżynieria białek Laboratorium (28/-) 2 Nie Nie
Kontrola i certyfikacja produktów ekologicznych i regionalnych Wykład (12/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Metody molekularne w identyfikacji wektorów zoonoz Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zastosowania mutagenezy w biotechnologii Laboratorium (28/-) 2 Nie Nie
Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach populacyjnych Wykład (25/-) 2 Nie Nie