SylabUZ

Automatyka i robotyka / Komputerowe Systemy Automatyki
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody optymalizacji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Modelowanie i identyfikacja Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Sensoryka i pomiary przemysłowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy zdarzeniowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Teoria sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Układy wykonawcze automatyki Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja systemów z odnawialnymi źródłami energii Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Inteligentne metody sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Lokalizacja i nawigacja robotów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Metody programowania sterowników logicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Napędy urządzeń przemysłowych i pojazdów mechanicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Rekonfigurowalne wbudowane sterowniki logiczne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Sterowanie w strukturze sieci rozległej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Systemy komunikacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Systemy tolerujące uszkodzenia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (0/0) 4 Nie Tak
Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Zaawansowane metody sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja procesów przemysłowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Historia techniki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne II Seminarium (75/45) 10 Nie Nie
Zaawansowane systemy decyzyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Zdecentralizowane układy automatyki i robotyki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie