SylabUZ

Zarządzanie
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia społeczna Polski Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Kierowanie w systemach bezpieczeństwa Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Mikroekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy marketingu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy prawa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy zarządzania Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie innowacjami Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 1 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse publiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Outsourcing i offishoring w kontekście pozyskiwania inwestorów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Rachunkowość finansowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy prezentacji informacji w biznesie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Systemy przemysłowe Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Tworzenie zespołów projektowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 2 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Nauka o organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Statystyka opisowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Analiza kosztów Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Język angielski 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki 3 Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Lean management Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Lean manufacturing Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Podstawy rachunku kosztów Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Polityka przemysłowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Prognozowanie gospodarcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Regionalne systemy innowacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Socjologia zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Systemy informatyczne zarządzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Systemy wspomagania decyzji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Zachowania organizacyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania marketingowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Bezpieczeństwo publiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Finanse przedsiębiorstw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Prawo własności intelektualnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektami Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot wybieralny
Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język angielski 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki 4 Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Krajowy system innowacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Optymalizacja procesów zarządzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Podstawy controllingu Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Polityka innowacji w UE Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie systemów zarządzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (30/36) 3 Nie Nie
Strategia czystszej produkcji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Systemy logistyczne w gospodarowaniu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie logistyczne w małym i średnim przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Zintegrowane planowanie w systemie ERP Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia rynku pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Informatyka w zarządzaniu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Performance Management Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Rynek giełdowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie jakością Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Ekologiczna ocena wyrobów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Ekonomika integracji europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Komunikowanie się w biznesie Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (60/54) 4 Nie Nie
Zarządzanie kreatywnością pracowników Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Zarządzanie i planowanie marketingowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie międzynarodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/54) 16 Nie Nie