SylabUZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2023/2024)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Antropometria i ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Bezpieczeństwo procesowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Matematyczne wspomaganie decyzji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Zadania i metody pracy służby bhp Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody statystyczne w badaniach naukowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metody zwalczania zagrożeń Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Metodyka badań ergonomicznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Tak Nie
Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 6 Nie Nie
Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby bhp Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak
Człowiek w przestrzeni pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Kształtowanie i badanie materiałów technicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 8 Nie Nie
Profesjologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Psychospołeczne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe III Seminarium (60/36) 6 Nie Nie
Systemy zabezpieczania obiektów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Tak