SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Muzykoterapia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Muzykoterapia
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWMUZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi terapii muzycznej i sposobami pracy muzykoterapeutycznej.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Wprowadzenie do teoretycznych założeń muzykoterapii. 2) Nowe kierunki i badania naukowe w muzykoterapii. 3) Modele, metody i podejście w muzykoterapii. 4) Obszary działań muzykoterapeutycznych. 5) Uwarunkowania warsztatowe muzykoterapeuty. 6) Podstawy literatury muzycznej niezbędnej w pracy terapeutycznej. 7) Specyfika zajęć muzykoterapeutycznych.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Metoda podająca, praktyczna, analiza narzędzi diagnostycznych ćwiczenia produkcyjne – przygotowanie projektu z zakresu muzykoterapii.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z kolokwium i projektu zajęć muzykoterapeutycznych.

Ocena z przedmiotu

Ocena końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Jarkowska E., Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, Tychy 2004.
 2. Jutrzyna E., Niepełnosprawni w świecie muzyki, Warszawa 2007.
 3. Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 2001.
 4. Metera A., Muzykoterapia, Leszno 2002.
 5. Stachyra K., red., Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, Lublin 2012.
 6. Nordorff P., Robbims C., Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, Kraków 2008.
 7. Stachyra K., red., Podstawy muzykoterapii, Lublin 2012.
 8. Szulc W., Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, Lublin 2005.
 9. Kataryńczuk-Mania L., red., Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej, Zielona Góra 2002.
 10. Kataryńczuk-Mania L., red., Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej, Zielona Góra - Skarbona 2017

Literatura uzupełniająca

 1. Matuszak L., red., Dźwięk w pedagogice i terapii, Włocławek 2014.
 2. Gąsienica-Szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Warszawa 2003.
 3. Hamel P.M., Przez muzykę do samego siebie, Wrocław 1995.
 4. Konaszkiewicz Z., Dziecko  niepełnosprawne i muzyka, Warszawa 1994.
 5. Natanson T., Programowanie muzyki terapeutycznej, Wrocław 1992.
 6. Reuger C., Muzyczna apteczka, Warszawa 2000.
 7. Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Kraków 2013
 8. Stadnicka J. Terapii dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)