SylabUZ

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia człowieka (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 5 Tak Nie
Biomechanika (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Gimnastyka z metodyką (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Gry i zabawy ruchowe (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Koszykówka (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Lekka atletyka (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metody oceny i diagnostyka postawy ciała (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego na różnych etapach edukacyjnych (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/10) 5 Tak Nie
Motoryczność człowieka (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Patofizjologia wad postawy (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/15) 4 Tak Nie
Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Piłka nożna (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Piłka ręczna (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Pływanie (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Pomiar rozwoju biologicznego i sprawności dzieci i młodzieży (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Praktyki w placówce oświatowej (10 godz. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; 25 godz. szkoła podstawowa; 25 godz. szkoła gimnazjalna) (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Praktyka (-/60) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/10) 4 Nie Nie
Siatkówka (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Tańce (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 5 Tak Nie
Warsztaty metodyczne (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego (Katedra Sportu i Promocji Zdrowia) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie