SylabUZ

Literatura popularna i kreacje światów gier
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie współczesnej Europy Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny: Filozofia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł zerowy
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Nauki pomocnicze filologii Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia kultury i literatury popularnej do XIX wieku Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Historia kultury i literatury popularnej do XIX wieku Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Kultura języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Teoria i genologia literatury popularnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Moduł specjalności
Filozofia umysłu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego dla cudzoziemców Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Teoria informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Religie świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Analiza cykli literackich Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Archaizacja języka gier Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia kultury i literatury popularnej - wiek XX i XXI Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Historia kultury i literatury popularnej - wiek XX i XXI Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Twórcze użycie języka w grach Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Moduł specjalności
Esej literacki i filozoficzny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Gramatyka kontrastywna języków Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Pozyskiwanie i opracowanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Teksty użytkowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Zarys historii literatury polskiej dla cudzoziemców Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Moduł wspomagający
Proseminarium Proseminarium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Historia - literatura popularna - gry Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Historia - literatura popularna - gry Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Kreacja bohatera - warsztaty Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Struktura intrygi - teoria i praktyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Moduł specjalności
Kreatywne pisanie reportażu literackiego Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praktyka Inne (30/-) 3 Nie Tak
Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Translatoryczne aspekty pragmatyki i genologii polskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Moduł zajęć wolnego wyboru
Pdw: Polska powieść XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Topografia w literaturze i w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Analiza struktur gier Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Techniki pisania scenariuszy/tekst literacki jako podstawa scenariuszopisania Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Teoria gier Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Teoria gier Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Moduł specjalności
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Cyfrowa archiwizacja danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Dezinformacja w Internecie Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Nauczanie wymowy i trudnych miejsc polszczyzny Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Schematy fabularne literatury popularnej Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Stylistyka praktyczna z elementami kultury języka polskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Warsztaty pisania prozy Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Moduł wspomagający
Seminarium licencjackie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Przedmiot do wyboru:Język pieśni i piosenek jako źródło wiedzy o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Kreacja istot nadprzyrodzonych w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Językowy savoire-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Scenariusz gry - projekt grupowy Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Semiotyka kultury popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalności
Filozofia literatury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Moduł wspomagający
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Tak Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Literatura dla dzieci i młodziezy w edukacji polonistycznej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kampanie społeczne - środki perswazji w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Mowa nienawiści wczoraj i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak