SylabUZ

Elektronika i telekomunikacja
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algebra liniowa z geometrią analityczną Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Inżynieria materiałowa Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Matematyczne podstawy techniki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Metody i techniki programowania I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 7 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura komputerów i systemy operacyjne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Fizyczne podstawy elektryki Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektronicznej i telekomunikacyjnej Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Metody analizy danych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Metody i techniki programowania II Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy elektrotechniki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przyrządy półprzewodnikowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anteny i propagacja fal Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Elektroniczne układy analogowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Język angielski I/Język niemiecki I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Języki programowania Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy telekomunikacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Sygnały i obwody Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Technika cyfrowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Cyfrowe systemy telewizji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Język angielski II/Język niemiecki II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metrologia Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Systemy i sieci telekomunikacyjne Wykład (30/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Układy i systemy mikroprocesorowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski III/Język niemiecki III Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Komputerowe systemy pomiarowo-sterujące Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Oprogramowanie aparatury mikroprocesorowej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Oprogramowanie systemów elektronicznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Praca przejściowa Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Programowanie procesorów sygnałowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Systemy mikroprocesorowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Techniki obliczeniowe i symulacyjne Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Zastosowanie mikroprocesorów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Aplikacje internetowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Bezprzewodowe sieci sensorowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Język angielski IV/Język niemiecki IV Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Projekt grupowy Projekt (60/-) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Systemy zarządzania treścią Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Tak
Technologie internetowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Układy zasilania z odnawialnymi źródłami energii Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Wybrane układy elektroniczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 5 Tak Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/-) 5 Nie Nie
Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Projekt (45/-) 10 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Projekt (90/-) 11 Nie Nie
Sieci komputerowe i internet Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie