SylabUZ

Inżynieria środowiska
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia i ekologia I i II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Chemia ogólna Wykład (45/27), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (30/18) 8 Tak Nie
Fizyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Matematyka I i II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy ochrony środowiska Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Rysunek techniczny z geometrią wykreślną Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia i ekologia I i II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Geodezja i systemy GIS Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Geologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Matematyka I i II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Materiałoznawstwo ogólne i instalacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Mechanika płynów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Nie
Mikrobiologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Ochrona i rekultywacja gleb Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia sanitarna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 7 Tak Nie
Hydrologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Informatyczne podstawy projektowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Mechaniczne urządzenia sanitarne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wodociągi Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
przed. wybieralny - IŚ (sem. III)
Meteorologia inżynierska (wybieralny) Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Meteorologia z elementami klimatologii (wybieralny) Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Kanalizacja Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Oczyszczanie wody Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 7 Tak Nie
Podstawy budownictwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy termodynamiki technicznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 2 Nie Nie
przed. wybieralny - IŚ (sem. IV) B
Melioracje (wybierlany) Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Odwadnianie terenów (wybierlany) Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
przed. wybieralny - IŚ (sem. IV) A
Komputerowe wspomaganie projektowania (wybieralny) Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy systemów CAD (wybieralny) Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka budowli Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Instalacje wewnętrzne Wykład (30/18), Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Inżynieria elektryczna i automatyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika gruntów i geotechnika Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Oczyszczanie ścieków Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 7 Tak Nie
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Wykład (45/27), Projekt (30/18) 7 Tak Nie
przed. wybieralny - IŚ (sem. V)
Inżynieryjne podstawy oczyszczania powietrza (wybieralny) Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Ochrona atmosfery (wybieralny) Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka odpadami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Sieci i węzły ciepłownicze Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Audyting energetyczny Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M III
Inżynieria ekologiczna w budownictwie ziemnym i wodnym Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Inżynieria krajobrazu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Metodologia uzgodnień środowiskowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M I, III
Toksykologia środowiskowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
przed. wybieralny - IŚ (sem. VI)
Gospodarka osadami (wybieralny) Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Odzysk surowców ze ścieków i osadów (wybieralny) Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot modułowy - M I
Bezpieczeństwo ekologiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 11 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot-nauki społeczne Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Zastosowanie BIM w Inżynierii Środowiska Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Przemysłowe instalacje grzewcze i wentylacyjne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
przedmiot modułowy - M III
Rekultywacja Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
przedmiot modułowy - M I
Gospodarka wodno-ściekowa w gminach wiejskich Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
przed. wybieralny -IŚ (sem. VII)
Ochrona własności intelektualnej (wybieralny) Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Ochrona własności przemysłowej i zasoby informacji patentowej (wybieralny) Wykład (15/9) 2 Nie Nie