SylabUZ

Filologia / Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka francuskiego Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Historia Francji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny: hiszpański I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny: włoski I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kurs podręcznikowy języka francuskiego Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język francuski ekonomii i finansów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język francuski w przedsiębiorstwie I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język francuski w turystyce i hotelarstwie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny: hiszpański II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny: włoski II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka francuskiego I Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 10 Tak Nie
Wiedza o Francji i krajach frankofońskich I Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
spec. Translatoryka
Interakcje językowe ustne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka francuskiego I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia literatury francuskiej I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język francuski w przedsiębiorstwie II Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny: hiszpański III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny: włoski III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka francuskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Konteksty kulturowe Frankofonii Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Kultura Francji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Translatoryka
Interakcje językowe pisemne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Korespondencja prywatna i formalna Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka francuskiego II Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Historia literatury francuskiej II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny: hiszpański IV Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny: włoski IV Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka francuskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Proseminarium I Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
spec. Translatoryka
Język francuski biznesu I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język francuski mediów Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury francuskiej III Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Kultura krajów hiszpańskojęzycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kultura Włoch Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka francuskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty językowo-komunikacyjne języka hiszpańskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty językowo-komunikacyjne języka włoskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec. Translatoryka
Język francuski biznesu II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury francuskiej IV Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język francuski w prawie i administracji Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język hiszpański specjalistyczny Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język włoski specjalistyczny Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka francuskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język francuski specjalistyczny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Mediacja i translacja w języku francuskim Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku kształcenia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie