SylabUZ

Inżynieria środowiska
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Alternatywne źródła energii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekologia stosowana Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Elementy statystyki matematycznej dla Inżynierii Środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Energia z odpadów Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Ochrona wód Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Woda i ścieki w przemyśle Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
przedmiot modułowy - M II
Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Sieci i instalacje gazowe

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot modułowy - M I
Komputerowe wspomaganie projektowania oczyszczalni ścieków

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Optymalizacja systemów oczyszczania wody i ścieków

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
przedmiot modułowy - M III
Konstrukcje inżynierskie w ochronie przyrody

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Toksykologia środowiskowa II

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i sterowanie w Inżynierii Środowiska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski techniczny w inżynierii środowiska Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki techniczny w inżynierii środowiska Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Monitoring środowiska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Zagadnienia przepływu masy i ciepła Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Metody bezwykopowe w budowie i renowacji sieci zewnętrznych

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Optymalizacja energetyczna źródeł ciepła

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Projekt przejściowy (wod.-kan., ogrzewnictwo-klimatyzacja)

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia wodno-kanalizacyjne

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie wodami opadowymi

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M I
Energia z odpadów II

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Odnowa wody

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Projekt przejściowy (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków)

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zaawansowane technologie w IŚ

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
przedmiot modułowy - M III
Gospodarka surowcami mineralnymi

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Konstrukcja obiektów ziemnych

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Obiekty hydrotechniczne

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Rekultywacja terenów miejskich i przemysłowych / Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Rewitalizacja cieków i zbiorników wodnych

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Człowiek i środowisko Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Laboratorium dyplomowe Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 12 Nie Nie
Przedmiot nauk społecznych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zrównoważona gospodarka energią Wykład (15/9) 2 Nie Nie
przedmiot modułowy - M II
Gospodarka skojarzona w ogrzewnictwie

Występuje w specjalnościach: Urządzenia sanitarne

Wykład (15/9) 1 Nie Nie
przedmiot modułowy - M I
Wdrożenia technologii IŚ w przemyśle

Występuje w specjalnościach: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
przedmiot modułowy - M III
Uzbrojenie techniczne terenów zieleni

Występuje w specjalnościach: Inżynieria ekologiczna

Wykład (15/9) 1 Nie Nie