SylabUZ

Architektura / Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Naprawa i wzmacnianie konstrukcji historycznych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Ochrona zabytków I Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Prawo planistyczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Projektowanie architektoniczne I - architektura sportowo-rekreacyjna i uzdrowiskowa Wykład (15/-), Projekt (60/-) 6 Tak Nie
Projektowanie urbanistyczne I - Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Społeczne problemy architektury (przedmiot o treściach społecznych) Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne w architekturze i urbanistyce Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Zaawansowane systemy instalacyjne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Zaawansowane systemy konstrukcyjne Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura w krajobrazie kulturowym (przedmiot o treściach humanistycznych) Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Ochrona zabytków II Wykład (15/-), Projekt (45/-) 5 Tak Nie
Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe II Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Projektowanie architektoniczne II - architektura użyteczności publicznej-kultura, handel, nauka Wykład (15/-), Projekt (60/-) 6 Tak Nie
Projektowanie urbanistyczne II - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wykład (15/-), Projekt (45/-) 5 Tak Nie
przedmioty wybieralne - Architektura
Habitat-środowisko mieszkaniowe Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Humanizacja zabudowy mieszkaniowej Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Malarstwo i rzeźba w architekturze Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
przedmioty wybieralne - Urbanistyka
Krajobraz miejski Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Odnowa miast i osiedli Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Socjologia środowiska zbudowanego Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 20 Nie Nie
Pracownia dyplomowa magisterska Projekt (90/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny (wybieralny) Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie