SylabUZ

Historia
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przdmiot humanistyczny - Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot humanistyczny : Filozofia

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa

Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie

Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny- psychologia społeczna

Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny: Religie świata

Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informatyczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów (wyższych) historycznych Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł zerowy
Historia gospodarcza Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia kultury Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia społeczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Geografia historyczna Europy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Podstawy pedagogiki

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy pracy kancelaryjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy psychologii

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Antyczne korzenie współczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Pradzieje ziem polskich Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do badań Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Dzieje epidemii w Europie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Księstwo Warszawskie 1807-1815 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Przedchrześcijańskie wierzenia Skandynawów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Służby specjalne Polski Ludowej wobec emigracji politycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wybrou - Polscy odkrywcy i badacze XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
ICT w administracji publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Informacja publiczna i e-administracja Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Prawo w e-administracji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia regionalna - średniowiecze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia średniowieczna powszechna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Kobiety w kulturze europejskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Archiwum zakładowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dydaktyka historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Kodeks postępowania administracyjnego Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania dokumentacją Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Teoria organizacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia życia codziennego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia powszechna XVI-XVIII wiek Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia regionalna - XVI-XVIII wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Europa a świat w perspektywie historycznej Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dokumentacja w małej firmie Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa Praktyka (120/-) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia regionalna - XIX wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia powszechna XIX w. Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 10 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia powszechna XX-XXI wiek Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia regionalna - XX-XXI wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dziedzictwo kulturowe regionu Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie