SylabUZ

Elektrotechnika
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algebra liniowa z geometrią analityczną Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Fizyka I Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Graficzny zapis konstrukcji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy elektrotechniki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza matematyczna II Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Fizyka II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Inżynieria materiałowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Metody analizy danych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Metody numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy elektroenergetyki Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Teoria obwodów I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elektronika Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Język angielski I/Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy automatyki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy informatyki i techniki cyfrowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Podstawy metrologii Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Certyfikacja systemów elektroenergetycznych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Energoelektronika Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski II/Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Maszyny i napęd elektryczny Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Metrologia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Technika mikroprocesorowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Technika wysokich napięć Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Teoria obwodów II Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski III/Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Urządzenia elektryczne i technika oświetleniowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Cyfrowe systemy pomiarowe
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Komputerowe projektowanie inżynierskie

Występuje w specjalnościach: Cyfrowe Systemy Pomiarowe

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Przetworniki pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Systemy mikroprocesorowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Elektroenergetyka i energoelektronika
Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Przesył i rozdział energii elektrycznej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Rozproszone źródła energii i transport elektryczny Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Systemy pomiarowe i Elektroenergetyka
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Komputerowe projektowanie inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Tak
Modelowanie i komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Przesył i rozdział energii elektrycznej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Tak
Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Przetworniki pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Rozproszone źródła energii i transport elektryczny Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Tak
Systemy mikroprocesorowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski IV/Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Projektowanie instalacji elektrycznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Cyfrowe systemy pomiarowe
Bezprzewodowe sieci sensorowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Cyfrowe systemy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Elektroniczne przyrządy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projekt grupowy Projekt (60/36) 4 Nie Nie
Sensory i sterowniki PLC Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Elektroenergetyka i energoelektronika
Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Występuje w specjalnościach: Elektroenergetyka i Energoelektronika

Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Energooszczędne napędy przekształtnikowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Interfejsy energoelektroniczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Projekt grupowy Projekt (60/36) 4 Nie Nie
Systemy pomiarowe i Elektroenergetyka
Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Bezprzewodowe sieci sensorowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Cyfrowe systemy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Elektroniczne przyrządy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Energooszczędne napędy przekształtnikowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Tak
Interfejsy energoelektroniczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Tak
Projekt grupowy Projekt (60/36) 4 Nie Nie
Sensory i sterowniki PLC Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Seminarium (120/72) 16 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie