SylabUZ

Studia podyplomowe żywienie człowieka i dietoterapia
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budowa i funkcje przewodu pokarmowego Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Chemia żywności wybrane zagadnienia Wykład (-/10), Laboratorium (-/10) 3 Tak Nie
Higiena i toksykologia żywności - wybrane zagadnienia Wykład (-/10), Laboratorium (-/5) 2 Nie Nie
Prawo żywnościowe Wykład (-/7) 1 Nie Nie
Zarys chorób dietozależnych Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Zasady żywienia zbiorowego - wybrane zagadnienia Wykład (-/8) 3 Nie Nie
Żywienie człowieka zdrowego i promocja właściwych wzorców żywieniowych Wykład (-/10), Laboratorium (-/10) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Tak Nie
Opracowywanie prozdrowotnych produktów żywieniowych Wykład (-/10), Laboratorium (-/10) 4 Nie Nie
Podstawy projektowania w gastronomii Wykład (-/6), Projekt (-/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Ćwiczenia (-/10) 4 Nie Nie
Żywienie człowieka chorego - dietetyka w wybranych chorobach wewnętrznych i metabolicznych Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/5) 4 Tak Nie