SylabUZ

Biotechnologia / Biotechnologia żywności
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Agrobiotechnologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Analiza i ocena jakości żywności Wykład (15/-), Laboratorium (40/-) 5 Tak Nie
Biotechnologia drobnoustrojów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Biotechnologia molekularna żywności Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Procesy biotechnologiczne w technologii żywności Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Rośliny i grzyby w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Substancje biologicznie czynne w żywności Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioinżynieria genetyczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Metody analizy białek Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Procesy membranowe w przemyśle spożywczym Wykład (15/-), Laboratorium (20/-) 5 Tak Nie
Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy chromatograficznej Wykład (15/-), Laboratorium (20/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Techniki mikroskopowe Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Technologie fermentacyjne w przemyśle spożywczym Wykład (15/-), Laboratorium (60/-) 6 Tak Nie
Zwierzęta w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie jakością w biotechnologii żywności Wykład (20/-) 3 Nie Nie
Podstawy mikrobioanalityki Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Toksykologia żywności Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Biosensory Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 13 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie