SylabUZ

WNB - oferta ERASMUS
Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biological Sciences
Applications of bioinformatics Wykład (15/-), Laboratorium (25/-) 4 Nie Nie
Basic techniques of genetic engineering Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Basics of animal physiology Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Biodiversity and nature protection Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Bioethics Wykład (5/-) 1 Nie Nie
Biotechnology basics Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Ecophysiology Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Evolutionary entomology Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Food biotechnology Wykład (30/-), Laboratorium (27/-) 4 Nie Nie
Invertebrate zoology Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
NGOs (non-governmental organizations) in Environmental Protection Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Object-oriented programming in biotechnology Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Praxeology Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Process engineering Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Toxins of plants and fungi Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Physical Education
Aqua aerobics Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Biomechanics Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
First aid Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Human physiology Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Martial arts Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Physiology of sport and exercise Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Swimming theory and methodology Wykład (5/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Theory and methodology of gymnastics Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Winter camp - skiing Laboratorium (60/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biological Sciences
Biological databases Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Biological molecules labeling technique Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 7 Nie Nie
Ecology of working environment Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Field course in invertebrate zoology Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
General enzymology Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Microbiology with immunology Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Nie Nie
Molecular organization of the cell Wykład (25/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Nanobiotechnology Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Phytosociology Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Spatial Information Systems Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Statistics in environmental studies Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Techniques of phylogenesis reconstruction Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Physical Education
Anthropomotorics Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Biochemistry Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Corrective and compensatory gymnastics Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Tak Nie
Special physical education Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Swimming theory and methodology Wykład (10/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Theory and methodology of gymnastics Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie